Algemene informatie

Het Veluws Senioren Orkest (VSO), opgericht in 1980, is een orkest dat gevormd wordt door ruim 50 muzikanten in de leeftijd 55+. De diversiteit van instrumenten komt tot een harmonie bezetting.

Het doel van het VSO is het samen muziek maken zonder de druk van het moeten presteren. Kortom: ontspannen, met plezier, de hobby tot op late leeftijd te kunnen uitvoeren. Enkele keren per jaar wordt een concert gegeven in een verzorgings- of verpleeghuis. Daarnaast wordt gestreefd 1x per jaar een groot concert te geven. Hiervoor wordt de laatste jaren de concertzaal van de Veluvine in Nunspeet gebruikt.

Het begrip "Veluws" mag ruim uitgelegd worden. Leden komen uit een gebied in een ruime straal rond Oldebroek. Te noemen zijn Amersfoort, Ermelo, Zeewolde, Dronten, Elburg, IJsselmuiden, Kampen, Zwolle, Epe. Kortom: de naam dekt de lading niet geheel. Een ieder uit een heel ruim gebied is welkom.

Wekelijks wordt gerepeteerd in het kulturhus "de Talter" te Oldebroek, Stouwdamseweg 4.
In tijden zonder restricties zijn de repetitietijden: 13.30 tot 15.30 uur, met daarin een korte pauze.

(nieuwe) Leden worden geacht een eigen instrument en standaard mee te nemen. Met uitzondering van het slagwerk beschikt het VSO niet over een verenigingsinstrumentarium. Aan nieuwe leden wordt de eis gesteld muziek te kunnen lezen. Na aanmelding volgt een proefperiode van 2 maanden. Na (of in) deze periode kan:
1. het potentiële nieuwe lid besluiten niet in het goede orkest te zitten en afscheid te nemen;
2. het bestuur, na overleg met de dirigent, moeten besluiten dat een mogelijk nieuw lid niet op zijn/haar plaats zit bij het VSO. Uiteraard hoort hier een
motivatie bij.

De te spelen bladmuziek is eigendom van het VSO. Van elk nieuw muziekstuk krijgen de leden een kopie uitgedeeld. De muziekcommissie, in overleg met de dirigent, stelt op gezette tijden een nieuw/aangepast repertoire vast. De leden kunnen voorstellen doen aan de muziekcommissie.

Het VSO voldoet aan alle alle wettelijke voorschriften, zoals het VAG en is lid van de KNMO, de overkoepelende muziekorganisatie..

De contributie voor het VSO bedraagt 100 euro per kalenderjaar. Het bankrekeningnr. is: NL90 RBRB 0706 6238 19.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om donateur te worden. Aanmelding kan via het mailadres van het VSO: info@v-s-o.nl. Donateurs ontvangen de weekmails die ook aan de leden verzonden worden.